Skolen har egen spesialpedagogisk koordinator (SENCO) som koordinerer all spesialpedagogisk virksomhet ved skolen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, barnehage- og utdanningsavdelingen, har nasjonalt ansvar for drift av en pedagogisk-psykologisk tjeneste for elever ved private norske skoler i utlandet. Hvilke rettigheter som gjelder kan du lese om her. Du kan for øvrig også kontakte skolen for nærmere opplysninger.