IMG 9602

 

Skolen tilbyr SFO for elever på 1.-4. trinn mandag til torsdag fra kl. 14.30 til 15.30 de ukene det er obligatorisk skole. SFO har en rekke varierte tilbud. Noen aktiviteter tilbys gjennom hele året, mens andre tilbys kun i perioder for å gi mest mulig mangfold. Blant dem som tilbys hele året er arbeidstime, utelek og fotball. Ellers har aktiviteter som jule- og påskeverksted, Capoeira, kor, håndball, rytmeverksted, tennis og streetdance vært noe av det som har vært tilbudt. Til flere av disse aktivitetene leies det inn engelskspråklige instruktører. Det tilbys også frukt i SFO-tiden. Det beregnes en egen avgift for SFO-tilbudet.