All opplæring og undervisning bygger på norske rammeplaner og læreplaner. På alle nivåer tilbys utvidet engelsk. Skolen har lærere med spesialkompetanse på de fleste fagområdene.