The Norwegian School in London er godkjent etter både norsk og engelsk regelverk fra 1.-10. trinn. Skolen følger norske læreplaner. All undervisning avsluttes vanligvis senest kl. 15.30 mandag til torsdag og kl. 14.30 fredager. Dette gjelder også for barnehage og SFO. Som independent school i England er vi gjenstand for inspeksjoner fra Ofsted. Her kan du lese skolens Ofsted-rapporter.

The Norwegian Kindergarten drives i samme lokaler som skolen, og er godkjent som en independent school for 3-6 åringer etter engelsk regelverk. For mer informasjon om denne, se barnehage.